Články

Vloženo: 13/1/2023Autor:

Zpráva o trhu s půdou v roce 2022

Hlavní zprávou roku 2022 je další pokračující nárůst ceny půdy, dle naší metodiky o 26 %. Přes postupný nárůst úrokových sazeb a pokles cen běžných nemovitostí cena zemědělské půdy stále rostla.

Vloženo: 2/1/2023Autor: Miroslav Rytíř

Proč je dobře, že majitelé půdy dostávají dopisy?

Nedávno proběhla médii reportáž o zasílání nabídkových dopisů majitelům půdy. Vysvětlujeme, jak tyto dopisy ovlivnily cenu půdy a proč je to pro majitele výhodné.

Vloženo: 29/4/2022Autor: Miroslav Rytíř

Zpráva o trhu s půdou v roce 2021

Tato zpráva shrnuje činnost naší skupiny a vývoj cen na trhu se zemědělskými po-zemky v roce 2020. I přes probíhající pandemii si zemědělské pozemky drží svou cenu, ale zdaleka nedosahují růstu cen ostatních aktiv jako např. komerčních ne-movitostí, bytů, akcií nebo kryptoměn.

Vloženo: 29/4/2022Autor: Miroslav Rytíř

Zpráva o trhu s půdou v roce 2020

Zatímco v předchozím roce ceny stagnovaly, v roce 2021 se poptávka po nákupu zemědělské půdy prudce zvýšila. Postupně se mění struktura kupujících. Více drobných investorů má zájem o koupi zemědělské půdy jako prostředku uchování hodnoty a ochrany před inflací. Zvláště ve druhém pololetí se objevila řada investorů, včetně drobnějších okolo 1 milionu Kč, hledajících jednorázovou investici do půdy. Zemědělskou půdu považují za ochranu před inflací. Pozorujeme přelití části poptávky po rezidenčních nemovitostech, které jsou již v mnohých lokalitách velice drahé, do poptávky po zemědělských pozemcích.

Vloženo: 4/11/2020Autor: Miroslav Rytíř

Naše společnost pokračuje v podpoře potřebným

Ani v této nelehké době nezapomínáme na ty, které může pandemie zasáhnout nejvíce.

Vloženo: 11/2/2020Autor: Miroslav Rytíř

Růst cen zemědělské půdy se zastavil, lokálně už ceny klesají

Po posledních deseti letech, kdy průměrná cena zemědělské půdy stoupla o stovky procent, dosáhly ceny v roce 2019 svého stropu. Letos trh s půdou očekává stagnaci či začátek poklesu cen. Nezemědělští investoři prodávají tisíce hektarů půdy nakoupených v minulých letech.

Vloženo: 12/1/2020Autor: Miroslav Rytíř

Zpráva o trhu s půdou v roce 2019

Po dlouholetém intenzivním růstu cen zemědělské půdy (viz příloha I) ceny v loňském roce převážně stagnovaly v rozmezí +/- 2%. V lokalitách, kde figuroval jeden výrazný investor, který přestal nakupovat či své výkupní ceny omezil, jsme již zaznamenali i poklesy cen. Toto pozorujeme například v Polabí.

Vloženo: 13/5/2019Autor: Miroslav Rytíř

Myslíme na své okolí

Vedle fér služeb pro naše klienty i zájemce o prodej půdy myslíme i na naše okolí. A co je nám nejbližší?

Vloženo: 26/3/2019Autor: Miroslav Rytíř

Rozhovor s majitelem společnosti na Seznam TV

Jiří Jaklín se stal hostem pořadu Byznys index. Popisuje aktuální situaci na trhu se zemědělskou půdou, radí, jak odhadnout tržní cenu pozemků, a vysvětluje, proč už nákup půdy nemusí být dobrá investice.

Vloženo: 12/11/2018Autor: Miroslav Rytíř

Zpráva o trhu s půdou v roce 2018

Růst ceny půdy výrazně zpomalil, objemy prodejů klesají. Dle našich statistik vzrostla cena zemědělské půdy o 5,81 %. V loňském roce jsme očekávali růst ceny především nejkvalitnějších pozemků. Toto očekávání se potvrdilo, jelikož růst cen pozorujeme hlavně v lokalitách, které jsou typické pro kvalitní půdy, např. Polabí a Jižní Morava. Dále stále rostly ceny v příhraničních oblastech sousedících s Rakouskem a Německem.

Vloženo: 24/5/2018Autor: Miroslav Rytíř

Naše farmy v ČR a SK

Stále rozšiřujeme naši vlastní zemědělskou činnost. Hospodaříme v Čechách i na Slovensku v rámci zemědělských podniků.

Vloženo: 3/3/2018Autor: Miroslav Rytíř

Správa zemědělských pozemků a Pachtovní smlouva

Zvažujete, jak naložit se zemědělskými pozemky, o kterých jste dlouhá léta věděli pouze kvůli tomu, že jste byly povinni z nich platit daň? Zdědili jste či právě dědíte půdu a přemýšlíte co s ní? Nebo jen zvažujete, zda můžete spravovat svoje pozemky lépe?

Vloženo: 1/3/2018Autor: Miroslav Rytíř

Zpráva o trhu s půdou 2017

V roce 2017 se zvýšila cena půdy o 18,39%, nejvyšší ceny jsou tradičně na Hané, nejnižší v Jeseníkách. Ročně se prodá přibližně 80 tis. hektarů půdy z toho 80% nakupují zemědělci. Od 1.1.2018 platí předkupní právo spoluvlastníků.

Vloženo: 5/1/2018Autor: Miroslav Rytíř

Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Kupujete, prodáváte nebo jinak převádíte vlastnické právo k nemovitosti a nevíte, které daňové povinnosti se Vás týkají? Toto a další informace o dani z nabytí nemovitých věcí se dozvíte v tomto článku.

Vloženo: 2/1/2018Autor: Miroslav Rytíř

Daň z nemovitých věcí 2018

Vlastníte zemědělskou půdu nebo jinou nemovitost? Pak byste měli každý rok platit daň z nemovitých věcí. Více informací o této dani naleznete v tomto článku.

Vloženo: 31/1/2017Autor: Jiří Jaklín

Zpráva o trhu s půdou v roce 2016

V roce 2016 pokračoval pokles cen zemědělských komodit, což mělo následně vliv na pokles ochoty zemědělců platit stále rostoucí ceny půdy. Zatímco v letech 2011-2014 prožívalo zemědělství velký rozmach, od roku 2015 klesají zisky odvětví (viz např. zprávy Českého statistického úřadu). Ceny pšenice klesly z maxima až 6 tisíc Kč/tunu na počátku roku 2013 na úroveň okolo 3,5 tisíce Kč/tunu na přelomu roku 2016 a 2017.

Vloženo: 27/4/2016Autor: Miroslav Rytíř

Dodatečné projednání dědictví

Často se setkáváme se situací, kdy jsou pozemky v katastru nemovitostí zapsané na již zesnulou osobu, po které je dědické řízení ukončené. Jak v takové situaci postupovat se dozvíte v tomto článku.

Vloženo: 31/3/2016Autor: Miroslav Rytíř

AGRO 21 pomáhá - Daniel Trdla

Hlavním cílem naší firmy je spokojenost jak našich klientů, tak i prodávajících, ale dobře si uvědomujeme, že svět se netočí jen kolem prodeje pozemků, a proto se snažíme pomáhat i jinde, než v oblasti prodeje půdy. Ke konci roku jsme se dozvěděli, že pomoc potřebuje čtyřletý Daniel, který bojuje s nepřízní osudu prakticky od začátku svého života.

Vloženo: 29/3/2016Autor: Miroslav Rytíř

Jak na katastru najít své vlastnictví?

Řada majitelů má problém přesně identifikovat svoje vlastnictví, proto přinášíme postup, jak vyhledat na internetu základní informace včetně fotomap pozemků.

Vloženo: 16/3/2016Autor: Miroslav Rytíř

Podporujeme mladého bikera – Honza Rajchart

S tímto sympaťákem jsme se seznámili díky našemu klientovi, Josefu Rajchartovi, který je jeho bratrem. Honza se specializuje na olympijské disciplíny Cross Country a Maraton. Skvěle nás na svém kole reprezentuje doma i v zahraničí a my máme v plánu jeho vášeň podporovat.

Vloženo: 21/2/2016Autor: Jiří Jaklín

11 zásad bezpečného prodeje nemovitosti

V médiích se často objevují zprávy o podvodech při prodeji nemovitosti. Pokud se budete striktně řídit zásadami, které jsme zpracovali, nikdo Vás už nepodvede.

Vloženo: 12/2/2016Autor: Jiří Jaklín

Výroční zpráva o trhu s půdou za rok 2015

Po roce se opět pokusíme shrnout nejdůležitější změny na trhu s půdou, popsat fungování naší společnosti v uplnulém roce a odhadnout, jaký bude rok 2016, zejména jaké bude mít dopady plánované předkupní právo pro zemědělce.

Vloženo: 5/6/2015Autor: Miroslav Rytíř

Průběh obchodu s Agro 21

Uvažujete o prodeji pozemků a zajímá Vás, jak by probíhal obchod, pokud byste prodávali našim klientům? Tento článek shrnuje průběh obchodu od otevření dopisu po přepis na katastru nemovitostí.

Vloženo: 2/6/2015Autor: Miroslav Rytíř

Dědická daň

Zdědili jste nemovitost a nevíte, zda máte povinnost platit daň či podávat daňové přiznání?

Vloženo: 2/6/2015Autor: Miroslav Rytíř

Darovací Daň

Zajímá Vás, jaké Vás čekají daňové povinnosti, pokud Vás někdo obdaruje nemovitostí? Co se stalo s darovací daní v novém občanském zákoníku?

Vloženo: 31/5/2015Autor: Miroslav Rytíř

Výroční zpráva Agro 21 za rok 2014

Zajímá Vás, jak se vyvíjel trh s půdou v roce 2014? Chcete se dozvědět bližší informace o naší činnosti v minulém roce? Popřípadě za kolik se průměrně prodává půda? Vzhledem k tomu, že působíme po celé republice a za minulý rok jsme zrealizovali zhruba 500 obchodů, dovolujeme si shrnout naše poznatky do této výroční zprávy.