11 zásad bezpečného prodeje nemovitosti

Vloženo: 21/2/2016 Vložil: Jiří Jaklín

V médiích se často objevují zprávy o podvodech při prodeji nemovitosti. Pokud se budete striktně řídit zásadami, které jsme zpracovali, nikdo Vás už nepodvede.

Pro zájemce o prodej zemědělské půdy

 1. Nepodepisujte žádné zprostředkovatelské, rezervační a podobné smlouvy. Podepisujte výhradně kupní smlouvy, případně smlouvy o úschově u notáře, banky nebo advokáta. Budoucí kupní smlouvy vždy jen s konkrétním zájemcem, nikoli takové, kde je možné změnit osobu skutečného kupujícího.
 2. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.
 3. Nebojte se zeptat, pokud něčemu ve smlouvě nerozumíte.
 4. Nepodepisujte, že jste převzali kupní cenu, pokud k tomu skutečně fyzicky nedošlo. Ideálně však hotovost vůbec nepřebírejte (viz bod 11).
 5. Vždy si nechte poslat smlouvu předem na e-mail (pokud nemáte e-mail tak poštou), nikdy nepodepisujte dokument, který jste předem neviděli.
 6. Vždy pročtěte celou smlouvu do posledního písmenka! Většina majitelů a prodávajících nemá žádné zkušenosti se smlouvami, nečtou je nebo si přečtou jen několik vět a dají na první dojem člověka, s kterým jednají – dobrý dojem však žádnému okradenému peníze ještě nevrátil, překonejte odpor ze čtení smluv a projděte si všechny body. Pokud je smlouva moc dlouhá nebo nesrozumitelná, jednoduše nepodepisujte!
 7. Vždy Vám musí být srozumitelný způsob, jakým dostanete kupní cenu – buď na bankovní účet nebo do svojí peněženky,
 8. Vždy si k podpisu vezměte svědka, s kterým jednotlivé body smlouvy proberete a lépe jim porozumíte.
 9. Vždy si s kupujícím ujasněte, v jakém termínu Vám kupní cenu zaplatí. Pokud není cena vyplacena předem, pozor na formulace typu – po provedení vkladu na katastru nemovitostí nebo bez uvedení lhůty, kupující Vám může zaplatit až za 20 let. Vhodná je formulace – do 5 pracovních dnů od provedení vkladu na katastru nemovitostí.
 10. Vždy si zkontrolujte, zda sedí čísla pozemků ve smlouvě, s čísly pozemků, které reálně chcete prodat. Nejednou se již stalo, že prodávající (i omylem) prodal společně se zemědělskými pozemky i zahradu u domu. Např. některé stavební pozemky nebo zahrady mohou být vedeny jako orná půda nebo travní porost.
 11. Doporučujeme nepřijímat platby v hotovosti, ale nechte si hotovost vložit ve Vaší bance na účet. Číslo účtu musí být vždy uvedeno ve smlouvě – pak není možné, aby kupující tvrdil, že peníze předal a prodávající měl prázdné ruce. Navíc převod na bankovní pobočce je velmi bezpečný. Vklady na účet nepodléhají omezení ve výši 270.000 Kč na jednu transakci.