Jak na katastru najít své vlastnictví?

Vloženo: 29/3/2016 Vložil: Miroslav Rytíř

Řada majitelů má problém přesně identifikovat svoje vlastnictví, proto přinášíme postup, jak vyhledat na internetu základní informace včetně fotomap pozemků.

V první řadě vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru”.

Varianta 1: pokud znáte číslo některého pozemku, vyhledejte tento pozemek nejdříve v aplikaci “Parcela”.

Vpravo by se měla objevit mapka, na kterou můžete kliknout, a zobrazí se mapa parcely.

Dále můžete kliknout v řádce “Číslo LV” na číslo vašeho listu vlastnictví a zobrazí se všechny pozemky na tomto LV.

Hned nahoře se nabízí možnost „Zobrazení v mapě“, která zobrazí všechny pozemky.

Pozor, pokud nebyla provedena digitalizace, nebudou mapy fungovat, resp. se objeví mapa celé České republiky.

Varianta 2: pokud znáte číslo listu vlastnictví, vyhledejte v aplikaci na horní straně obrazovky záložku “ LV”. Po vyplnění se zobrazí seznam všech pozemků na tomto listu vlastnictví. Pokud je katastrální území digitalizováno (neplatí u starších digitalizací), v horní části obrazovky se nabízí v rámečku “Zobrazení v mapě” a pozemky se vykreslí na mapě.

Varianta 3: pokud v daném katastrálním území vlastníte nemovitost-stavbu, lze list vlastnictví vyhledat i pomocí aplikace “Stavba”, kde zadáte číslo popisné.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat!