Základní informace pro vlastníky půdy

Pokud vám přišel dopis od některého z našich obchodních zástupců, je o vaše zemědělské pozemky zájem ze strany některého z našich klientů. Níže najdete informace ohledně dalšího možného postupu.

Jsme solidní společnost

V dnešní době, kdy majitelům pozemků chodí mnoho dopisů s různými nabídkami, je složité prokázat, že naše společnost nabízí solidní služby, nejvyšší ceny a obchod bez rizika. Majitele půdy kontaktují různí zájemci o půdu, ale většinou se jedná o obchodníky s půdou, kteří se snaží levně koupit a obratem se ziskem prodat. Naše společnost se řídí pravidlem, "pracovat pro zemědělce, kteří jsou v určitém regionu ochotni nabízet nejvyšší ceny". Níže nabízíme pár informací, které by Vám měli pomoci poznat, že s námi na prodeji neproděláte.

Cena

V první řadě doporučujeme srovnat cenové nabídky ostatních zájemců a tu naši. S největší pravděpodobností bude nabídka v našem dopisu vyšší, než ty od anonymních zájemců. Nabízíme takové ceny, se kterými již není možné dále spekulovat. Pokud máte vyšší nabídku, můžeme po konzultaci s naším klientem případně nabídnout cenu vyšší, nebo naopak přiznat, že výše už náš klient jít nemůže.

Nejsme anonymní

Většina "spekulantských" dopisů je podepsána fyzickými osobami, které se vydávají za začínající zemědělce či chovatele koní apod. My narovinu uvádíme, že zájemce je z řad našich klientů a již při prvním kontaktu s našim obchodím zástupcem se můžete zeptat, který z klientů by vaše pole kupoval.

Proč tedy nemůžeme uvést jméno klienta přímo v nabídkovém dopise? Zemědělci se dlouho snažili „držet ceny“, samozřejmě nízko. Zemědělec, který začne nabízet vysoké ceny, se bohužel stane terčem útoků okolních zemědělců. Toto platí jak v případě kupní ceny, tak nájemného.

Dále jsme pro vás zřídili sekci Reference, kde se můžete podívat, kdo ve vašem okolí již svá pole prodal díky AGRU 21 a jak byl s našimi službami spokojený.

Proč AGRO a ne realitní kancelář

Nejsme realitní kancelář v tom smyslu, že máme mandát od kupujících a v kupní smlouvě jsou vždy uvedeni jako nabyvatelé. Jsme tedy spíše organizátoři než zprostředkovatelé. Máme již přes 4.000 zrealizovaných obchodů a kontakty na zemědělce po celé České republice.

Postup obchodu s AGRO 21

Obecně obchod probíhá dle následujících bodů:

1. Fáze

Shoda na kupní smlouvě, její návrh vám zašleme e-mailem či klasickou poštou, včetně způsobu platby:

a) v hotovosti – jen do 270.000 Kč, preferujeme jen u malých částek,

b) převodem kupní ceny na Váš účet před podpisem smlouvy, preferujeme u ceny do 1 milionu Kč,

c) budoucí smlouva, kde se prodávající zavazuje, že po obdržení kupní ceny na účet podepíše i kupní smlouvu, preferujeme u ceny cca 1-2 miliony Kč,

d) notářskou, advokátní nebo bankovní úschovou na naše náklady, preferujeme u vyšších cen nebo pokud si to klient výslovně přeje.

2. Fáze

V závislosti na formě úhrady kupní ceny:

a) schůzka na vámi zvoleném místě, předání kupní ceny v hotovosti, poté podpis smlouvy obyčejným podpisem, následně přesun na CzechPoint za účelem ověření podpisu,

b) schůzka ve vaší bance, složení kupní ceny na váš účet, poté podpis smlouvy obyčejným podpisem, následně přesun na CzechPoint za účelem ověření podpisu,

c) schůzka při podpisu budoucí smlouvy, kde zároveň předáme kupní smlouvy podepsané jen kupujícím, po úhradě kupní ceny na váš účet podepíšete kupní smlouvu vč. ověření,

d) schůzka u notáře, advokáta nebo v bance.

3. Fáze:

Zástupce AGRO 21 odnese kupní smlouvu na katastrální úřad a zaplatí kolek na účet kupujícího.

4. Fáze:

Vyhotovení daňového přiznání, toto může být předvyplněno před podpisem smlouvy.

Toto je pouze obecný postup, každý prodávající má jiné požadavky, někdo s námi komunikuje pouze po telefonu až do podpisu smlouvy, jiní prodávající si naopak přejí osobní schůzky a konzultace podmínek obchodu. Rádi se přizpůsobíme, stačí nám dát vědět, jaký postup preferujete vy.