Průběh obchodu s Agro 21

Vloženo: 5/6/2015 Vložil: Miroslav Rytíř

Uvažujete o prodeji pozemků a zajímá Vás, jak by probíhal obchod, pokud byste prodávali našim klientům? Tento článek shrnuje průběh obchodu od otevření dopisu po přepis na katastru nemovitostí.

Jsme si vědomi toho, že pro většinu lidí je prodej nemovitosti zásadní a ojedinělý krok v jejich životech, a proto Vás jistě zajímá, jak takový prodej nemovitosti probíhá.

V zásadě lze shrnout prodej Vašich pozemků do následujících několika bodů:

  1. Jednání o ceně a podmínkách prodeje
  2. Sepsání kupní smlouvy
  3. Podpis smluv, předání kupní ceny a vklad do katastru nemovitostí
  4. Vypracování daňového přiznání, platba daně z nabytí nemovitých věcí a odhlášení daně z nemovitosti.

Jednání o ceně a podmínkách prodeje

V této fázi je důležité jasně vymezit, jaké pozemky budou předmětem prodeje, za jakou cenu a kdo hradí ostatní náklady převodu.

Pravděpodobně jste dostali již více dopisů, kdy Vám většinou fyzické osoby nabízejí různě velké či malé částky za Vaši zemědělskou půdu. Tito zájemci jsou lidé, kteří chtějí Vaše pole koupit za účelem dalšího prodeje za vyšší cenu. Naší výhodou je, že mi pole sami nenakupujeme, ale díky nám nakupují koncoví uživatelé půdy – zemědělci.

Je pochopitelné, že své pole chcete prodat za co nejvyšší cenu. Naši obchodní zástupci však cenu neurčují, veškeré nabídky konzultují s klientem a ten rozhoduje, kolik bude výsledná nabídka.

Dále je nutné stanovit kdy a za jakých podmínek je zaplacena kupní cena. Jsme si vědomí toho, že většina majitelů má strach, aby nenaletěla podvodníkům a nepřišli o pozemky bez zaplacení kupní ceny. Na druhou stranu zemědělci mají často větší strach, že zaplatí peníze, ale katastr nemovitostí z nějakých důvodů (např. nařízení exekuce) odmítne převod uskutečnit a oni přijdu o peníze. Přesto naši nejlepší klienti vyplácejí kupní cenu při podpisu smlouvy. Pokud jde o vyšší částky či jsou obě strany obchodu velmi opatrné, používáme notářskou či advokátní úschovu pěněz.

Sepsání a kontrola kupní smlouvy

Určitě se často setkáváte se smlouvami, které jsou na mnoho stran, jsou složité, plné právnických obratů a navíc odkazují na mnohastránkové všeobecné obchodní podmínky, ve kterých se ztratí i kdejaký právník.

My jsme se rozhodli jít odlišnou cestou a doufáme, že je to tak příjemnější pro všechny strany obchodu. Snažíme se mít ve smlouvě pouze nutné údaje a nic navíc. Vězte, že máme za sebou již přes 1000 obchodů a naše smlouvy jsou tedy prověřené a funkční. Náhled vzorové kupní smlouvy je ke stažení v příloze.

Ve smlouvě je hlavní, aby bylo správně definováno kdo, komu, co prodává a za jakých podmínek.

Podpis smluv, předání kupní ceny a vklad do katastru nemovitostí

Pokud už jste se domluvili na ceně a souhlasíte s kupní smlouvou, přichází na řadu samotný podpis smluv a předání kupní ceny. V praxi to většinou chodí tak, že se sejdete s obchodním zástupce, projdete smlouvy a dojde k předání kupní ceny (pokud nevyužíváte advokátní úschovy). Následně je třeba ověřit podpis buď na poště, městském úřadě nebo u notáře. Ověřená kopie smluv se vkládá na katastr nemovitostí společně s návrhem na vklad. Správní poplatek je 1000 Kč.

Vypracování daňového přiznání, platba daně z nabytí nemovitých věcí a odhlášení daně z nemovitosti.

Po převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí zbývá vyřídit daň z nabytí nemovitých věcí. Do daňového přiznání potřebujeme kupní smlouvu, vyrozumění z katastru nemovitostí a znalecký posudek. Ve většině případů zařizujeme vypracování daňových přiznání my nebo náš klient, pokud jste pole prodali díky nám, požádejte obchodního zástupce o vypracování toho přiznání.

Posledním úkonem je odhlášení platby daně z nemovitosti, pokud jste prodali veškerý nemovitý majetek. Pokud vlastníte ještě jiné nemovitosti než ty, které jste prodali, stačí podat řádné daňové přiznání v následujícím roce.