Proč je dobře, že majitelé půdy dostávají dopisy?

Vloženo: 2/1/2023 Vložil: Miroslav Rytíř

Nedávno proběhla médii reportáž o zasílání nabídkových dopisů majitelům půdy. Vysvětlujeme, jak tyto dopisy ovlivnily cenu půdy a proč je to pro majitele výhodné.

Komentář k rozesílání nabídkových dopisů

Ještě dlouho po roce 2010 panovalo obecné přesvědčení, že půda má minimální hodnotu a že zemědělství není ziskové. Zájemce o prodej půdy obvykle oslovil nájemce – většinou zemědělský podnik na půdě hospodařící, cena se pohybovala mezi 3-5 Kč/m2 (často byla cena stanovena dle průměrné BPEJ v katastru, která je stanovena státem a mohla být kupujícími vydávána za „objektivní“). Jediný potenciální kupující měl samozřejmě při vyjednávání výhodu.

Zřejmě i proto, že zemědělství bylo ziskovější, než panovala obecná představa, začal být o půdu větší a větší zájem. Především se objevili soukromí zemědělci, kteří měli zájem o půdu, která byla v nájmu zemědělských podniků. Objevili se také investoři, zprostředkovatelé a časem i spekulanti.

Dnes již všichni vlastníci dostali obrovské množství nabídek k odkupu půdy. Zcela se změnilo povědomí o půdě – každý majitel může hrdě prohlašovat, že jeho půda má velkou cenu a že tato cena se během několika málo let zvýšila několikanásobně. K tomuto zvýšení zásadní měrou přispěly i všechny nabídky k odkupu půdy, dokonce včetně těch čistě překupnických.

Pro pochopení trhu s půdou je podstatný vztah nájemce versus ti ostatní. Většina majitelů chce prodat půdu tomu zemědělci, který na ní hospodaří, ale zároveň si rádi zjistí, jaká je tržní cena a kolik by dostali jinde. Takže i díky dopisovým nabídkám končí většina prodejů u nájemce, ovšem za výrazně vyšší ceny, než jaké by si bez konkurence mohli kupující přát.

Kdo se typicky ozývá na dopisové nabídky? Vidíme dvě rozhodující skupiny zájemců:

  1. Majitelé, jejichž nájemce-zemědělec není ochoten zaplatit požadovanou cenu
  2. Majitelé, kteří se snaží dosáhnout maximální ceny a nebojí se zkoušet různé možnosti

Dnes už nikdo neprodá „pod cenou“. Majitelé běžně vyjednávají, oslovují více zájemců, požadují vyšší a vyšší ceny. To je normální, správné a je to i výsledkem dopisových nabídek.

V některých nabídkových dopisech jsou a v jiných nejsou uváděny konkrétní cenové nabídky. Nabízení konkrétních částek jsme nezavedli, nicméně reakce je mnohem vyšší, takže jsme nuceni se přizpůsobit.

V současné době (přelom 2022 a 2023) již trh s půdou směřuje k tomu, že zájemci mají povětšinou zájem o získání provize, nikoli o samotný nákup.

Společnost AGRO 21 s.r.o.

Společnost AGRO 21 s.r.o. se zabývá zprostředkováním prodeje zemědělské půdy. Vyhledává kupující a prodávající. V případě zprostředkování bez veřejné inzerce dostáváme provizi od kupujících, v případě zprostředkování prostřednictví inzerce obvykle uzavíráme zprostředkovatelskou smlouvu s prodávajícím a provizi platí prodávající.

Dle našeho odhadu (který můžeme opřít o fakturaci provizí) jsme za deset let zprostředkovali více než 20 tisíc hektarů půdy.

Uvádění cen samozřejmě způsobuje podstatný problém, a to že jsou (méně než 1% výměry) oslovováni i majitelé stavebních pozemků. Za tímto účelem již od začátku našeho působení na trhu v dopisech uvádíme, že nemáme zájem o stavební pozemky.