Darovací Daň

Vloženo: 2/6/2015 Vložil: Miroslav Rytíř

Zajímá Vás, jaké Vás čekají daňové povinnosti, pokud Vás někdo obdaruje nemovitostí? Co se stalo s darovací daní v novém občanském zákoníku?

V roce 2014 došlo ke zrušení zákona o dani darovací. Co se s ní stalo a v jakých případech se vás týká?

V praxi platí, že v drtivé většině případů – darování v rámci rodiny - se žádná darovací daň neplatí a převody nemovitostí v rámci rodiny jsou velmi jednoduché. Dále se z daru neplatí daň z nabytí nemovitých věcí, takže jediný povinný poplatek je tisícikorunový kolek na katastrálním úřadu.

Daň darovací byla úplně zrušena, a pokud se z obdarování platí, je součástí z příjmů fyzických nebo právnických osob. Dary tedy budou zdaněné 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Od tohoto zdanění jste jako fyzické osoby osvobozeni v těchto případech:

  • jste příbuzní v přímé linii (tzn. rodiče a děti),
  • jste příbuzní ve vedlejší linii (tzn. sourozenci, strýcové a tety, synovci a neteře, zeťové a snachy, rodiče manžela apod.),
  • pokud jste žili s darujícím ve společné domácnosti minimálně jeden rok před darováním a pečovali proto o společnou domácnost,
  • pokud se jedná o příležitostně nabytý dar, jehož hodnota nepřesáhne 15 tisíc Kč.

V opačných případech je Vaší povinností přiznat daň v daňovém přiznání a daň zaplatit. 

Kolik bude daň činit?

Jak je uvedeno výše, daň z příjmu činí pro fyzické osoby 15 % a pro právnické 19 %. Otázkou zůstává, z jaké částky se tato daň platí. Finanční úřad bude požadovat znalecký posudek, jakou měla nemovitost hodnotu k datu darování dle oceňovací vyhlášky. Tato hodnota bude u zemědělské půdy obvykle nižší, než tržní cena.