Naše společnost pokračuje v podpoře potřebným

Vloženo: 4/11/2020 Vložil: Miroslav Rytíř

Ani v této nelehké době nezapomínáme na ty, které může pandemie zasáhnout nejvíce.

V březnu tohoto roku jsme s ohledem na situaci spojenou s šířením nemoci Covid-19 poskytli Charitě České republiky finanční dar ve výši 150 000 Kč, který byl použit na pomoc seniorům. Z námi vynaložené částky byly uhrazeny jak nákupy zdravotních ochranných pomůcek, tak i hygienické a dezinfekční prostředky určené klientům i zaměstnancům Charity. Dále také tato suma pokryla část nákladů spojených se zajištěním dobrovolnické činnosti pro pomoc seniorům.