Často kladené otázky pro vlastníky půdy

Setkáváme se s různými otázkami, ale tyto na nás směřují nejčastěji.

Dostal jsem dopis. Kde jste získali moji adresu a informace o tom, které pozemky vlastním?

Veškeré údaje, které používáme, jsou získané z veřejně dostupné databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (nahlizenidokn.cuzk.cz). Seznam majitelů je možné získat tak, že v záložce „LV“ se postupně dosazují čísla od 1 výše.

Kdo pozemky nakupuje?

Pozemky kupují přímo naši klienti. Ze zhruba 200 klientů je 180 českých zemědělců, dále jsou zastoupeny investiční fondy a soukromí investoři. Všichni jsou zájemci, kteří chtějí na půdě hospodařit nebo ji alespoň dlouhodobě držet ve svém portfoliu. Jsou to tedy koncoví majitelé, kteří za pozemky mohou nabídnout nejvyšší ceny.

Investiční fondy a investoři jsou zastoupeni zejména proto, že v některých oblastech se zemědělci stále nepřizpůsobili zvyšujícím se cenám a se silným investorem jsme schopni nabídnout majitelům pozemků lepší podmínky obchodu, hlavně vyšší prodejní cenu.

Jakou nabízíte cenu výkupu?

Naše společnost cenu neurčuje, určují ji naši klienti, kteří půdu nakupují. Snažíme se spolupracovat s nejsilnějšími partnery v oblasti nákupu půdy. V drtivé většině jsou to místí zemědělci, ale najdou se oblasti, kde se ještě zemědělská družstva neprobrala z dob minulých a svým nájemníkům nabízejí ceny hluboko pod tržními cenami. V těchto oblastech využíváme spolupráce s investičními fondy, abychom majitelům půdy nabídli alternativu k prodeji za nízkou cenu.

Dostal jsem nabídku a ve zmíněné oblasti vlastním pouze stavební pozemky, jedná se o podvod?

Nejedná, v katastru nemovitostí není poznat, zda se jedná o stavební parcelu či nikoliv, stavební pozemky jsou běžně vedeny jako orná půda nebo trvalý travní porost, výjimečně nejsou vůbec digitalizovány. Proto se může stát, že dostanete nabídku, i když v osloveném regionu vlastníte větší výměry stavebních pozemků. V dopise výslovně uvádíme, že předmětem nabídky nejsou stavební pozemky. Paradoxně je dnes mnohem větší poptávka po půdě než po stavebních parcelách.

O jaké pozemky máte konkrétně zájem?

Naši klienti mají zájem pouze o zemědělsky využitelné pozemky. Vedlejší pozemky (meze, lesy, vodní koryta, nálety atd.) kupují v případě přání prodávajícího také. Stavební pozemky nejsou předmětem našich nabídek. V případě nejasností se prosím obraťte na našeho obchodního zástupce, nadiktuje vám přesná čísla parcel, o které by měl náš klient zájem.

Jak obchod probíhá?

Díky naší dlouholeté praxi jsme proces prodeje zjednodušili na maximum. V ideálním případě stačí po telefonické domluvě jediná osobní schůzka a prodej je pro vás vyřízen. Více informací v článku o průběhu obchodu.

Dostal jsem již mnoho nabídek, kdo je posílá a proč můžete za pozemky nabídnout o tolik vyšší ceny než ostatní?

S největší pravděpodobností jste zatím dostali nabídky pouze od zájemců, kteří chtějí vaše pozemky přeprodat našim klientům, a proto nabízejí ceny nižší. Naše společnost pozemky nenakupuje, ale organizuje nákup pro koncové zájemce. Proto můžeme rovnou nabídnout nejvyšší cenu v daném regionu.

Kolik za vaše služby zaplatím?

Vůbec nic. Pro majitele půdy je veškerý servis zdarma. Za naše služby platí zájemci o půdu – naši klienti.