Kalkulačka bonity půdy

Pozor, tato kalkulačka slouží pouze k výpočtu srovnávací hodnoty pro daň z nabytí nemovitých věcí. Cena, za kterou je možné zemědělské pozemky prodat, je až na výjimky vyšší.

Kód BPEJ:
Rozloha:

Celková cena:

Toto je úřední cena, která slouží k výpočtu srovnávací daňové hodnoty.

Průměrná tržní cena je 25 - 35 kč/m2. Pro konkrétní nabídkovou cenu prosím kontaktujte obchodního zástupce.

Katastrální území:
Rozloha:

Celková cena:

Toto je úřední cena, která slouží k výpočtu srovnávací daňové hodnoty.

Průměrná tržní cena je 25 - 35 kč/m2. Pro konkrétní nabídkovou cenu prosím kontaktujte obchodního zástupce.

Jak poznám na základě úřední ceny, kolik by za moje pozemky zaplatil váš klient?

Vztah mezi úřední cenou, kterou zjistíte díky naší kalkulačce, a tržní cenou, za kterou je možné pozemky prodat, nemá přesný vzorec. Hlavní tři faktory hodnoty jsou:

  • bonita,
  • výměra – od 10 hektarů výše bude zřejmě o Vaši půdu větší zájem než o malé výměry,
  • scelení – mimořádně scelené pozemky (např. 10 hektarů v jednom kuse a více) mohou být o 20 procent cennější než pozemky nescelené.

Dále má na hodnotu pozemků menší vliv:

  • nevýhodné nájemní smlouvy – smlouvy uzavřené na více než 5 let jsou poměrně nevýhodné,
  • pozemkové úpravy – ty zatím proběhly v cca 20 % České republiky a zlepšují postavení majitelů,
  • zda jsou pozemky přístupné z cesty nebo jsou uvnitř lánu,
  • o ornou půdu je po roce 2010 větší zájem než o travní porosty, dříve tomu bylo naopak.

Jak spočítám úřední hodnotu mých pozemků (tzv. bonitu)?

Každé pole má přiřazený kód BPEJ. Ten najdete na stránkách cuzk.cz v sekci "nahlížení do katastru nemovitostí". V záložce „LV“ zadejte katastrální území a číslo listu vlastnictví vašich pozemků, nebo v záložce „Parcela“ zadejte čísla jednotlivých pozemků. Poté můžete prohlížet jednotlivé parcely, kde je v dolní části vidět, které kódy BPEJ přísluší vašim pozemkům a kolik metrů je vedeno pod příslušným kódem. Výsledkem je úřední cena výměry bonitované příslušným BPEJ kódem. Takto postupujte, až oceníte veškerou výměru na vašem listu vlastnictví. Všechny výsledky sečtěte a tím získáte úřední hodnotu vašich pozemků.