Stavební pozemky

Otázka: Dostal jsem nabídku a v oblasti vlastním pouze stavební pozemky, jedná se o podvod?

Nejedná, v katastru nemovitostí není poznat, zda se jedná o stavební parcelu či nikoliv, stavební pozemky jsou běžně vedeny jako orná půda nebo trvalý travní porost, výjimečně nejsou vůbec digitalizovány. Proto se může stát, že dostanete nabídku, i když v osloveném regionu vlastníte větší výměry stavebních pozemků. V dopise výslovně uvádíme, že předmětem nabídky nejsou stavební pozemky. Paradoxně je dnes mnohem věší poptávka po půdě než po stavebních parcelách.

Typ: Vlastník