Robert Adam

Když jsem se po studiu rozhodoval, kam dál směřovat, řekl jsem si, že než se trvale usadím, chtěl bych poznat svět. Mé kroky vedly do Spojených států a na Nový Zéland. Moje pracovní pozice zde mi umožnila nahlédnout pod ruce tamním obchodním zástupcům a jejich přístup mě v mnohém inspiroval. Podle mého názoru kladli větší důraz na spokojenost obou zúčastněných stran než je tomu zvykem u nás. Jsem rád, že na podobné filozofii staví i Agro 21. Dále mě těší, že pomáhám rozvíjet české zemědělské společnosti, protože zemědělství jako odvětví je z mého pohledu životně důležité.

Ústecký

Děčín | Ústí nad Labem

E-mail: robert.adam@agro21.cz
Telefon: +420 608 315 915