Cena

Otázka: Jakou nabízíte cenu výkupu?

Naše společnost cenu neurčuje, určují ji naši klienti, kteří půdu nakupují. Snažíme se spolupracovat s nejsilnějšími partnery v oblasti nákupu půdy. V drtivé většině jsou to místí zemědělci, ale najdou se oblasti, kde se ještě zemědělská družstva neprobrali z dob minulých a svým nájemníkům nabízejí ceny hluboko pod tržními cenami. V těchto oblastech využíváme spolupráce s investičními fondy, abychom majitelům půdy nabídli alternativu k prodeji za nízkou cenu.

Typ: Vlastník