Klienti

Otázka: Kdo pozemky nakupuje?

Pozemky kupují přímo naši klienti. Ze zhruba 200 klientů je 180 českých zemědělců, dále jsou zastoupeny investiční fondy a soukromí investoři. Všichni jsou zájemci, kteří chtějí na půdě hospodařit nebo ji alespoň dlouhodobě držet ve svém portfoliu. Jsou to tedy koncoví majitelé, kteří za pozemky mohou nabídnout nejvyšší ceny.

Investiční fondy a investoři jsou zastoupeni zejména proto, že v některých oblastech se zemědělci stále nepřizpůsobili zvyšujícím se cenám a se silným investorem jsme schopni nabídnout majitelům pozemků lepší podmínky obchodu, hlavně vyšší prodejní cenu.

Typ: Vlastník