Adresa

Otázka: Dostal jsem dopis. Kde jste získali moji adresu a informace o tom, které pozemky vlastním?

Veškeré údaje, které používáme, jsou získané z veřejně dostupné databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (nahlizenidokn.cuzk.cz). Seznam majitelů je možné získat tak, že v záložce „LV“ se postupně dosazují čísla od 1 výše.

Typ: Vlastník